Pred romanjem si priskrbite romarsko listino. Pošljemo vam jo po povzetju. Romarsko listino med romanjem pečatite s pečati slovenske Jakobove poti ob cerkvah sv. Jakoba in ali s pečatom kraja dnevnega prenočevanja – samostana, kmečkega turizma, župnije…. Po predložitvi kopije romarske listine prejmete potrdilo o opravljeni slovenski poti sv. Jakoba, slovensko »compostelo«. S seboj imejte blazinico za žige, kot jo imajo planinci.

Za več informacij;

Igor, tel. +386 (0)70 828 707, igor.vidmar@nms.si

Miro, tel. +386 (0)40 933 563

Barbara, tel. +386 (0)41 500 371

DRUŠTVO PROSI ROMARJE, DA V ČASU DOPUSTOV NE ČAKAJO NA ZADNJI DAN ZA NAROČILO ROMARSKIH LISTIN, AMPAK NAJ TO STORIJO ČIMPREJ.

Pred romanjem priporočamo, da tako kot v starih časih prejmete romarski blagoslov pri domačem župniku, za skupine se dogovorite pri župniku, kjer začnete romanje.

Podrobni napotki za prenočevanje, prehrano in drugo po poti sv. Jakoba v Sloveniji

  1. Šentjakobska pot, sestavljena iz dolenjske in primorske veje
  2. Svetovišarska pot (gorenjska veja)
  3. Ogrska pot, sestavljena iz prekmurske in štajerske veje

Zemljevidi Jakobove poti v Sloveniji

Poti na zemljevidu ali navigaciji

Žigi na Slovenski poti svetega Jakoba

Zigi na poti

DPPSJS ne jamči za točnost podatkov, ki so navedeni na spletni strani. Priložene datoteke so namenjene le osebni uporabi za orientacijo romarja in na lastno odgovornost. Uporaba v druge namene ni dovoljena.